loading

Această politică de utilizare acceptabilă stabileşte condiţiile dintre dvs. şi noi în care puteţi accesa website-ul nostru UTILEV (website-ul nostru). Această politică de utilizare acceptabilă se aplică tuturor utilizatorilor şi vizitatorilor website-ului nostru. 

Dacă ne utilizaţi website-ul înseamnă că acceptaţi şi sunteţi de acord să respectaţi toate politicile pe care le conţine această politică de utilizare acceptabilă, care completează condiţiile noastre de utilizare a website-ului. 

UTILEV este un website administrat de NACCO Materials Handling Limited (noi). Noi suntem înregistraţi în Marea Britanie sub numărul 02636775 şi avem sediul social şi adresa comercială principală în:
Centennial House,
Building 4.5,
Frimley Business Park,
Frimley,
Surrey,
GU16 7SG,
United Kingdom

Utilizări interzise

Puteti utiliza website-ul nostru numai în scopuri legale. Nu puteţi utiliza website-ul nostru:

 • În nici un mod care încalcă orice prevedere legală sau normă locală, naţională sau internaţională, aplicabilă. 
 • În nici un mod care este ilegal sau fraudulos, sau care are scop sau efect ilegal sau fraudulos.
 • Cu scopul de a prejudicia sau de a încerca prejudicierea minorilor în orice fel.
 • Pentru a trimite, primi cu bună ştiinţă, încărca, descărca, utiliza sau reutiliza orice material care nu respectă standardele noastre de conţinut. 
 • Pentru a transmite sau aranja trimiterea oricărui material publicitar sau promoţional nesolicitat sau neautorizat sau a oricărei alte forme de solicitare asemănătoare (spam). .
 • Pentru a trimite cu bună ştiinţă orice date, pentru a trimite sau încărca orice material care conţine viruşi, cai troieni, viermi, bombe cu întârziere, înregistratoare cu apăsări de taste, 'spyware', 'adware' sau orice alte programe dăunătoare sau coduri de calculator similare, menite să influenţeze negativ funcţionarea oricărui software sau hardware de calculator. 

De asemenea, sunteţi de acord:

 • Să nu reproduceţi, duplicaţi, copiaţi sau revindeţi nicio parte din site-ul nostru, prin încălcarea prevederilor condiţiilor noastre de utilizare a website-ului. 
 • Să nu accesaţi fără autoritate, să nu interveniţi în, să nu distrugeţi sau întrerupeţi:
  • nicio parte din website-ul nostru;
  • niciun echipament şi nici o reţea pe care este stocat webiste-ul nostru;
  • nici un software utilizat în furnizarea site-ului nostru; sau
  • nici un echipament şi nicio reţea deţinută sau utilizată de terţi.

Servicii interactive

Periodic, puteţi presta servicii interactive website-ului nostru, incluzând, fără limitare:

 • Camere de chat.
 • Baze de date publice.

(Servicii interactive).

Acolo unde oferim servicii interactive, vom oferi informaţii clare despre tipul de serviciu oferit, dacă este moderat şi ce formă de moderare se utilizează (inclusiv dacă este umană sau tehnică).

Vom depune toate eforturile pentru a evalua toate riscurile posibile prezentate de utilizatorii terţilor atunci când utilizează orice serviciu interactiv oferit pe website-ul nostru şi vom decide în fiecare caz dacă este bine să utilizăm moderarea serviciului respectiv (inclusiv tipul de moderare de utilizat) ţinând cont de riscurile respective. În orice caz, nu ne asumăm obligaţia de a supraveghea, monitoriza sau modera niciun serviciu interactiv pe care-l oferim pe site-ul nostru şi excludem în mod expres responsabilitatea noastră pentru orice pierdere sau prejudiciu rezultând din utilizarea oricărui serviciu interactiv de către un utilizator, prin încălcarea standardelor noastre de conţinut, indiferent dacă serviciul este moderat sau nu. 

Acolo unde moderăm un serviciu interactiv, vă vom oferi, de regulă, un mijloc de a contacta moderatorul, în cazul apariţiei unei probleme sau dificultăţi. 

Standarde de conţinut

Aceste standarde de conţinut se aplică tuturor materialelor pe care le aduceţi pe website-ul nostru (contribuţii) şi tuturor serviciilor interactive asociate acestora. 

Trebuie să respectaţi următoarele standarde. Standardele se aplică fiecărei părţi a oricărei contribuţii, dar şi per total.

Contribuţiile trebuie:

 • Să fie corecte (dacă indică fapte).
 • Să fie autentice (dacă indică opinii).
 • Să respecte legislaţia aplicabilă în Marea Britanie şi din orice ţară în care sunt postate.

Contribuţiile nu trebuie:

 • Să conţină material defăimător pentru orice persoană. 
 • Să conţină material obscen, ofensator, odios sau aţâţâtor.
 • Să promoveze material sexual explicit.
 • Să promoveze violenţa.
 • Să promoveze discriminarea în funcţie de rasă, sex, religie, naţionalitate, dezabilitate, orientare sexuală sau vârstă. 
 • Să încalcă nici un drept de autor, drept de bază de date sau marcă înregistrată a niciunei alte persoane.
 • Să nu inducă în eroare nicio persoană.
 • Să nu fie realizate prin încălcarea unei sarcini legale datorate unui terţ, cum ar fi o sarcină contractuală sau o sarcină de confidenţialitate. 
 • Să promoveze nicio activitate ilegală.
 • Să fie ameninţătoare, abuzive sau să invadeze intimitatea nimănui, sau să cauzeze plictiseală, să incomodeze sau să provoace anxietate gratuită.
 • Să hărţuiască, supere, stânjenească, alarmeze sau plictisească pe nicio altă persoană. 
 • Să fie utilizate pentru a personifica nicio persoană sau pentru a vă denatura identitatea sau afilierea cu orice persoană.
 • Să dea impresia că emană din noi, dacă nu este cazul. 
 • Să pledeze pentru, să promoveze sau să ajute la orice act ilegal cum ar fi (doar exemplificativ) încălcarea dreptului de autor sau abuzul de calculator..

Suspendare şi reziliere

Noi vom determina, la discreţia noastră, dacă s-a produs o încălcare a acestei politici de utilizare acceptabilă prin utilizarea site-ului nostru. Dacă s-a produs o încălcare a acestei politici, putem lua măsurile pe care le considerăm corespunzătoare. 

Nerespectarea acestei politici de utilizare acceptabilă constituie o încălcare materială a condiţiilor de utilizare în care vi se permite să utilizaţi site-ul nostru şi poate conduce la luarea tuturor sau a oricăreia din următoarele măsuri:

 • retragerea imediată, temporară sau definitivă a dreptului dvs. de a utiliza site-ul nostru.
 • eliminarea imediată, temporară sau definitivă a tuturor postărilor sau materialelor încărcate de dvs. pe site-ul nostru. 
 • emiterea unei avertizări către dvs.
 • Urmărire judiciară împotriva dvs. pentru rambursarea tuturor costurilor pe bază de despăgubire (inclusiv, dar fără a se limita la, cheltuieli de judecată şi administrative rezonabile) derivate din încălcare. 
 • Alte acţiuni de urmărire împotriva dvs.
 • Dezvăluirea acestor informaţii către autorităţile de aplicare a legii este necesară în măsura în care considerăm rezonabil. 

Noi excludem responsabilitatea pentru măsurile luate ca răspuns la încălcarea acestei politici de utilizare acceptabilă. Răspunsurile descrise în această politică nu sunt limitate şi putem lua orice altă măsură pe care o vom considera oportună în mod rezonabil. 

Modificarea politicii de utilizare acceptabilă

Putem revizui această politică de utilizare acceptabilă în orice moment prin completarea acestei pagini. Se presupune că dvs. verificaţi această pagină periodic pentru a afla modificările pe care le efectuăm, pentru că atrag responsabilitatea dvs. legală. Unele din prevederile cuprinse în această politică de utilizare acceptabilă pot fi înlocuite cu prevederi sau ştiri publicate în alte părţi ale website-ului nostru.